O nás

Sme ľudia, ktorí chcú zlepšovať systém a riešiť problémy, ktoré pred nami sú. Sme ľudia, ktorí o alternatívach píšu a chcú existenciu jeho zrozumiteľného prehľadu. Sme ľudia, ktorí chcú dať možnosť ľuďom sa na tom podieľať.

Na jar 2016 sa naše cesty stretli v o.z. Centrum pre ekonomickú demokraciu a na jeseň toho istého roku sme spoluzakladali aj o.z DAV DVA. Spolu sme organizovali v rokoch 2017 a 2018 celkovo 4 konferencie o alternatívach pre 21. storočie v Žiline, Trnave, Bratislave a Banskej Bystrici. Urobili veľa rozhovorov, spísali veľa petícií, zúčastnili sa veľa demonštrácií a a zorganizovali veľa verejnoprospešných akcií, no slovo veľa vystihuje aj prácu, ktorú je potrebné spraviť.

Táto webová stránka má slúžiť ako prehľad riešení na rôzne problémy jednotlivca a spoločnosti v konkrétnych a aj celostných záležitostiach. Tvoríme ju s vami a pre vás, takže budeme radi, keď sa budete podieľať na jej obsahu a postupne ju dopĺňať a vylepšovať.

Ing. David Diczházy a Ing. Marek Kopilec